Osani

Handige blogs

Inkoopproces optimaliseren: minder voorraad, meer omzet

Bij de meeste bedrijven is voorraad optimalisatie een ver van mijn bed show. Het spreekt bij hen voor zich dat er een voorraad moet zijn van de te verkopen producten. Dat hier een stuk kapitaal in gaat zitten en dat de opslag van de producten ruimte kost is vanzelfsprekend. Het inkopen van de producten gebeurt daar meestal handmatig. Doordat dit niet is gekoppeld aan de hoeveelheid verkochte artikelen vindt de inkoop vaak op gevoel plaats. Dat kost veel tijd en levert problemen op door overschotten en tekorten. Het inkoopproces optimaliseren kan bij deze bedrijven veel rust brengen en zorgen voor een aanzienlijke omzetstijging.

Zo kun je het inkoopproces optimaliseren

Het inkoopproces optimaliseren gebeurt op basis van historische verkoopgegevens. Dat betreft de verkoopgegevens van de afgelopen weken en maanden en de verkoopgegevens van de afgelopen jaren. Het doel van het inkoopproces optimaliseren is voorspellen hoe groot de vraag naar elk product in de komende periode zal zijn. Voordat het inkoopproces optimaliseren rendement krijgt is er eerst een overgangsperiode. In die periode worden de verkoopgegevens wel verzameld, maar dat is nog te summier voor goede voorspellingen. Naarmate de verkoopgegevens langer worden verzameld zullen de voorspellingen van de verwachte verkoop betrouwbaarder worden.

De opbrengst van het inkoopproces optimaliseren

Inkopen op basis van voorspellingen heeft als doel de voorraden te verkleinen, maar op zo’n manier dat er geen tekorten ontstaan. Om dat op een efficiënte manier te doen wordt de software voor het analyseren van de verkoop gekoppeld aan het bestelsysteem. Dan kan het bestellen dus helemaal automatisch verlopen. Daarmee wordt flink bespaard op personeelskosten. Als het systeem zich een tijdje in gebruik is zal je merken dat er minder producten op voorraad komen te liggen, terwijl er desondanks geen tekorten ontstaat. In de praktijk leidt dit tot 5 – 10 procent meer omzet.